List/Grid

Tag Archives: cơ chế quản lý tài chính và biên chế

Thông tư số 59/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 59/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 59/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015.