List/Grid

Tag Archives: bình đẳng giới

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.