List/Grid

Tag Archives: biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Nghị định của Chính phủ số 124/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 124/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.