List/Grid

Tag Archives: biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nghị định số 135/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/08/2007

Nghị định số 135/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/08/2007

Nghị định số 135/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/08/2007 quy định các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội