List/Grid

Tag Archives: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép.

Quyết định  67/2008/QĐ-BTC ngày 05/08/2008

Quyết định 67/2008/QĐ-BTC ngày 05/08/2008

Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC ngày 05/08/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi