List/Grid

Tag Archives: Beta-Agonist trong chăn nuôi

Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/09/2010

Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/09/2010

Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/09/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-Agonist trong chăn nuôi.