List/Grid

Tag Archives: báo cáo phương án thu phí

Nghị định của Chính Phủ số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.