List/Grid

Tag Archives: băng tần 2500 – 2690 MHz

Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2500 – 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”.