List/Grid

Tag Archives: Bộ quốc phòng

Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009

Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009

Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Nghị định số 26/2006/NĐ-CP ngày 21/03/2006

Nghị định số 26/2006/NĐ-CP ngày 21/03/2006

Nghị định số 26/2006/NĐ-CP ngày 21/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

Nghị định của Chính Phủ số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam quy định đối tượng, tiêu chuẩn, phạm vi biệt phái sĩ quan; thẩm quyền, trình tự quyết định biệt phái sĩ quan; nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan biệt phái; trách nhiệm quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái