List/Grid

Tag Archives: bổ nhiệm lại

Quyết định  59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2008.

Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2008.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp ngày 18/07/2008 ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.