List/Grid

Tag Archives: bồi hoàn học bổng

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng chế độ cử tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.