List/Grid

Tag Archives: bị tổn hại về sức khoẻ

Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc khôi phục danh dự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tổn hại về danh dự; đền bù thiệt hại đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản; chế độ trợ cấp đối với cá nhân bị thương tích, bị tổn hại về sức khoẻ, bị thiệt hại về tính mạng do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.