List/Grid

Tag Archives: Bắc Bình

Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 về việc điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận