List/Grid

Tag Archives: bảo quản

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC  ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 30 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006

Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006

Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006 do Chính phủ ban hành quy định cụ thể về xử lý tài sản chìm đắm, bao gồm xác định chủ tài sản chìm đắm, trục vớt tài sản chìm đắm, bảo quản, giao nhận tài sản chìm đắm ở nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam hoặc trôi nổi trên biển hoặc dạt vào bờ biển Việt Nam.

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước.