List/Grid

Tag Archives: Bảo Lâm

Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2000 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bảo Lạc để thành lập huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng