List/Grid

Tag Archives: bảo đảm thi hành án

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 164/200/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2004 về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.