List/Grid

Tag Archives: bưu chính

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009 do Chính Phủ ban hành Nghị định Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008

Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ Thông tin & Truyền thông – Bộ Công an ban hành về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.