List/Grid

Tag Archives: ASEAN

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2003 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)

Nghị định số 53/2002/NĐ-CP

Nghị định số 53/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2002/nđ-cp ngày 13 tháng 5 năm 2002 sửa đổi, bổ sung mà số, tên gọi và thuế suất của một số mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của việt nam để thực hiện hiệp định ưu đài thuế quan có hiệu lực chung (cept) của các nước asean cho năm 2002 ban hành kèm theo nghị định số 21/2002/nđ-cp ngày 28 tháng 02 năm 2002.