List/Grid

Tag Archives: áp suất thấp

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.