List/Grid

Tag Archives: án phí

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành về các loại án phí, lệ phí Tòa án.

Nghị định số 70/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 70/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 71/1997/NĐ-CP của chính phủ ngày 12/06/1997 về án phí, lệ phí toà án