List/Grid

Tag Archives: 98/2006/NĐ-CP

Nghị định số 98/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006

Nghị định số 98/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006

Nghị định số 98/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.