List/Grid

Tag Archives: 951/VPCP-KTTH

Thông tư số 141/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010

Thông tư số 141/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010

Thông tư số  141/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cho vay lại và trả nợ vốn vay do Bộ Tài chính huy động cho dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.