List/Grid

Tag Archives: 89/2006/NĐ-CP

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế ban hành quy định về quản lý mỹ phẩm. BỘ Y TẾ ———— Số: 06/2011/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ… Read more »

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.