List/Grid

Tag Archives: 83/1999/NĐ-CP

Nghị định số 83/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 83/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

Nghị định số 83/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999 của Chính phủ Quy định Thành lập phường, thị trấn thuộc thị xã Uông Bí và huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh