List/Grid

Tag Archives: 82/2008/QĐ – BTC

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/2008

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/2008

Quyết định số 82/2008/QĐ – BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.