List/Grid

Tag Archives: 78/2009/TT-BTC

Thông tư số 78/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009

Thông tư số 78/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009

Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 17/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.