List/Grid

Tag Archives: 77/1999/NĐ-CP

Nghị định số 77/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 77/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 77/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy định Giải thể các thị trấn Nông trường, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La