List/Grid

Tag Archives: 74/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/09/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu.