List/Grid

Tag Archives: 74/1999/NĐ-CP

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy Định điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập thị trấn, huyện Lỵ và các xã thuộc các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang