List/Grid

Tag Archives: 71/1999/NĐ-CP

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999 của Chính phủ quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An, huyện Hiên và đổi tên huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam