List/Grid

Tag Archives: 60/2006/NĐ-CP

Nghị định số 60/2006/NĐ-CP ngày 19/06/2006

Nghị định số 60/2006/NĐ-CP ngày 19/06/2006

Nghị định số 60/2006/NĐ-CP ngày 19/06/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An.