List/Grid

Tag Archives: 59/2008/TT-BTC

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy địnhvề việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTCngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thutừ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.