List/Grid

Tag Archives: 59/1999/NĐ-CP

Nghị định số 59/1999/NĐ-CP ngày 24-07-1999

Nghị định số 59/1999/NĐ-CP ngày 24-07-1999

Nghị định số 59/1999/NĐ-CP ngày 24-07-1999 của Chính phủ quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính và chia các huyện Phong Châu và Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ