List/Grid

Tag Archives: 57/1999/NĐ-CP

Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999 của Chính phủ quy định, điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Long Đất và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu