List/Grid

Tag Archives: 56/2002/nđ-cp

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2002/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2002 về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.