List/Grid

Tag Archives: 50/2002/nđ-cp

Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2002/nđ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2002 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.