List/Grid

Tag Archives: 5 triệu bà mẹ

Thông tư số 173/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010

Thông tư số 173/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010

Thông tư số 173/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010 do Bộ Tài chính ban hành quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (Giai đoạn 2010-2015).