List/Grid

Tag Archives: 47/2008/QĐ-BTC

Nghị định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 03/07/2008

Nghị định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 03/07/2008

Nghị định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 03/07/2008 của Bộ Tài ChínhVề việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.