List/Grid

Tag Archives: 45/2010/NĐ-CP

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của Hội Cổ động viên thể thao

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.