List/Grid

Tag Archives: 45/2000/NĐ-CP

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 06 tháng 9 năm 2000 quy định về Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam