List/Grid

Tag Archives: 44/2009/TT-BTC

Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/03/2009

Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/03/2009

Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô.