List/Grid

Tag Archives: 44 /2002/nđ-cp

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44 /2002/nđ-cp ngày 11 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập các phường thuộc thành phố thanh hoá, thị xà bỉm sơn và thị trấn bến sung thuộc huyện như thanh, tỉnh thanh hoá