List/Grid

Tag Archives: 41/2002/nđ-cp

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2002/nđ-cp ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.