List/Grid

Tag Archives: 39/2002/nđ-cp

Nghị định số 39/2002/NĐ-CP

Nghị định số 39/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2002/nđ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập các phường thuộc thành phố việt trì và đổi tên huyện sông thao thành huyện cẩm khê, tỉnh phú Thọ