List/Grid

Tag Archives: 38/1999/NĐ-CP

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999 của Chính phủ. Quy định việc điều chỉnh Địa giới Hành chính và Thành lập Xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng