List/Grid

Tag Archives: 376/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận