List/Grid

Tag Archives: 363/QĐ-UBND

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận. Quy định nội dung xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh