List/Grid

Tag Archives: 36/2005/NĐ-CP

Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 16/08/2010

Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 16/08/2010

Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH do Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/08/2010 quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.