List/Grid

Tag Archives: 36/2000/ND-CP

Nghị định số 36/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 36/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 36/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Hà để tái lập huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai