List/Grid

Tag Archives: 36/1999/NĐ-CP

Nghị định số 36/1999/NĐ-CP ngày 9-06-1999

Nghị định số 36/1999/NĐ-CP ngày 9-06-1999

Nghị định số 36/1999/NĐ-CP ngày 9-06-1999 của Chính phủ, Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam